In English


I Kalix kommun finns många registrerade textil och skinnföretag.
Syftet är att bygga upp ett samarbete för att kunna ta emot större beställningar och kunna ge våra kunder en bättre service och en bred kompetens.


Vid en stor order kan vi samarbeta för att säkra leveranstider och göra gemensamma materialinköp.
Vid kompetenshöjning hos deltagande företag köper vi utbildningar och konsultinsatser gemensamt och samordnar studiebesök, mässdeltagande och marknadsföring.


Nätverket bör efterhand kunna utvidgas för att så småningom omfatta hela Norrbotten.Grafisk design AniMedia,
samarbete med MuCona April 1998Företagens logotyper
Fager Brodyr | Helenas | Österbergs | Thusany