Historia
Fiske
Säljakt
Museum
• Sjöbod
Aktiviteter
Kontakt
Hem
Sjöbod

Per Andersson och Bengt Wiik spelar sommarmusik vid invigningen.

1998, den tredje juli, var det invigning av den gamla timrade sjöboden, som återuppbyggts på kajen.
-Den här gamla sjöboden är från början av 1800-talet och vi fick den till skänks av Valdemar Strömbäcks efterlevande i Vånafjärden. Den har byggts upp igen här vid kajen av snickaren Ingvar Isaksson och hans son Rickard.
Vid invigningen hade vi servering och musikuppträdande som lockade ett 40-tal besökare, berättar Margith Burman.


Det är alltså på somrarna som fiskemuséet har sin högsäsong och de officiella öppettiderna är mellan 11.00 - 17.00 tre veckor under juli månad.
Men redan från maj månads slut kan den som önskar ta kontakt med föreningens ordförande Margith Burman, för en guidning i muséet.

Om så önskas, ta då kontakt med:
Margith Burman på tel. 0923-10114 el. 21358, 073-0478705
eller Siw Bryggman på tel. 070-2067566.

AniMedia 2006