Historia
Fiske
• Säljakt
Museum
Sjöbod
Aktiviteter
Kontakt
Hem
Säljakt


Även från säljakten som förekom vid kusten har vi en del föremål, som dessutom finns dokumenterade i en bok på museet.
På säljakt kunde jägarna vara borta i månader. De levde i sina båtar, sov i dem och lagade sin mat på spritkök. Kläderna som de använde var av vadmal, vilket var det varmaste materialet som fanns till hands. Handskarna tillverkades av sälskinn. Vid själva jakten användes vita överdragskläder för att på "skredstången" komma så nära sälarna som möjligt.
Säljakten hade mycket av spänning över sig. Det var även skottpengar på säl. Man samlade då sälkäkarna nedsaltade i en tunna för att bevisa hur många sälar man skjutit.

Museet har gjort en intervju av yrkesfiskaren John Björkman från Kalix-Nyborg. Det har vi på DVD och brukar visa filmen några gånger per sommar. "En yrkesfiskares liv". John Björkman finns inte i livet idag.John Björkman, andra från vänster, medverkar
i filmen "En yrkesfiskares liv".

AniMedia 2006