Historia
Fiske
Säljakt
• Museum
Sjöbod
Aktiviteter
Kontakt
Hem
Museum


Kalix Fiskemuseum ligger beläget ca 100 meter från E4.an, vid kajen och brofästet på "kalixsidan" av älven.
Om man tänkt sig att åka bil ända fram till muséet, måste man köra förbi kyrkan och ner under bron mot campingen. Där finns en röd fiskebod med en skylt "Fiskemuseum" på. I den röda boden finns det utställt drygt 100 museiföremål med anknytning till kustfisket i Kalix.

-Vi började samla saker till muséet 1993. Det finns en gammal fiskebåt, handbodda nät och ryssjor från början av
1900-talet. Vi har ställt ut tidstypiska vadmalskläder och en "skredstång", som var en typ av skida som användes vid säljakt, berättar Margith Burman, som är ordförande i föreningen Kalix Fiskemuseum och guide i muséet på somrarna.

-Vi invigde fiskemuséet sommaren 1995 och insamlingen av föremål fortsätter alltjämt. Gamla saker som eldkorgar och juster, fisktunnor och en "böttna", en äldre typ av mjärde, väcker minnen hos de äldre museibesökarna. De flesta föremålen har använts i fisket vid kusten, förutom en "tina" från älvfisket i Korpikå, säger Margith Burman.

Förutom de antika fiskeföremålen finns ett antal fotografier från äldre tiders fiske utställda i muséet. Dessutom har man försäljning av vykort och T-shirts under somrarna.

AniMedia 2006