• Historia
Fiske
Säljakt
Museum
Sjöbod
Aktiviteter
Kontakt
Hem
Historia

Vy över kajen i Kalix från 1900-talets början

Fisk har i långliga tider varit viktig i folkhushållet.
Många har haft fiske som yrke, medan det för andra varit en bisyssla. För att bevara den fiskekultur som funnits i kustbyarna startades Kalix Fiskemuseum sommaren 1995.

Byggnaden som museet ligger i är en gammal timrad bod från början av 1900-talet. När skiljeställe fanns vid Vassholmen användes huset som lager för kättingar och motorer.

Fisket som var en livsnerv tidigare har inte alls den digniteten i dag. De som haft fiskare i sin släkt har ofta kastat gamla fiskesaker, därför att man inte trott att de kunde komma till nytta mer.

Vi har besökt gamla fiskare i bygden och de saker som vi fått in till museet är från Nyborg, Storön, Ryssbält och Påläng. En gammal sjöbod som varit i bruk i generationer i Vånafjärden, har vi fått av Valdemar Strömbäcks efterlevande.

AniMedia 2006